Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Υπερρευστοποιητής πολυκαρβοξυλικού οξέος

Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (HPMC)

Επαναδιασπώμενη σκόνη πολυμερούς (RDP, VAE)

Υδατοδιαλυτές ίνες PVA

Προϊόντα

Η υδροξυαιθυλοκυτταρίνη (HEC) έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές τσιμεντοποίησης πετρελαιοειδών. Αυτό το προϊόν παρέχει ιδιότητες συγκράτησης νερού όταν προστίθεται σε τυπικές συνθέσεις τσιμέντου, οδηγώντας σε πιο συνεπές, ισχυρότερο και ομοιόμορφο τσιμέντο.